Välkommen till BORIS nya hemsida!

Vi är så glada att äntligen kunna visa upp BORIS nya hemsida.

Ny hemsida, samma webbadress www.e-boris.se

Vi har bland annat uppdaterat BORIS hemsida för att följa det så kallade tillgänglighetsdirektivet. Hemsidan är primärt indelad i tre delar, en del som riktar sig till främst till Patient och familj, en som riktar sig till Vårdgivare och en del som riktar sig till Forskare. Detta för att varje person lättare ska hitta det den söker efter på vår hemsida. Några andra nyheter som ni kommer märka med hemsidan är att det finns en undersida där delar av hemsidan är översatt till engelska. Vi har nu även har Onlinedata där vi direkt tankar data från BORIS plattform så att man kan följa ett urval av process- och resultatmått. Vi hoppas att ni gillar den nya hemsidan.