Årsrapporter

Sammanfattning Årsrapport 2021

  • Under 2021 registrerade 3224 nybesök i BORIS, en ökning från föregående år.
  • Under många år har åldern vid start av behandling sjunkit, men denna positiva trend är nu bruten. Alla barn vägs och mäts både på barnavårdscentralerna och i skolan vid 6–7 års ålder, men trots detta kommer barnen inte till behandling förrän i genomsnitt strax före 10 års ålder.
  • Av de barn och ungdomar som behandlas uppnår 42% en viktnedgång inom tre års behandling vilket medför minskad risk för obesitasrelaterad sjuklighet.
  • Andel barn som har ett registrerat mätvärde för blodtryck vid nybesök 2021 var 54%. För fasteglukos och HbA1c var motsvarande siffror 41% och 38% (barn 9 år eller äldre).
  • Under 2021 tog en av fyra barnkliniker i Sverige inte emot barn med obesitas och flera är mycket restriktiva och erbjuder en sjukdomskontroll av obesitas och dess samsjuklighet men ingen behandling.
  • Sammanfattningsvis så har behandlingsresultaten utvecklats negativt samtidigt som behandlingsmetoderna utvecklats de senaste åren. Med de nya nationella riktlinjerna som grund bör vi kunna se en gynnsam utveckling framöver.

2010

2007