Patientförening, fördjupning och lästips

Här finner du information om patientföreningen HOBS, poddar, tidningar och andra lästips.

Patientföreningen HOBS

HOBS – Hälsa oberoende av storlek – är en ideell organisation som jobbar med hälsofrågor som rör övervikt och obesitas. De fokuserar på att utifrån var och ens individuella förutsättningar skapa en sund och positiv syn på hälsa. Verksamheten har funnits sedan 1995 och är partipolitiskt och religiöst obunden. HOBS hemsida riktar sig till alla med intresse för hållbar hälsa, såväl privatpersoner som yrkesverksamma.

Besök hemsida: http://www.hobs.se/

Poddar

Tipsa gärna oss om poddar som kan vara relevanta för familjer till barn och tonåringar med obesitas.

Böcker

Tipsa gärna oss om böcker eller annat material som kan vara relevanta för familjer till barn och tonåringar med obesitas.

Svensk förening Barnobesitas

Svensk förening Barnobesitas (tidigare Svensk Barnfetmaförening) utgör en sammanslutning av barnläkare och andra yrkesgrupper som i sitt arbete har intresse och engagemang för frågor som rör barnobesitas. Föreningen har som målsättning att fungera som ett nätverk kring alla typer av problemställningar som kan vara av betydelse för barn med obesitas innefattande bland annat behandling, prevention, följdsjukdomar och sociala effekter samt sjukdomar som ökar risken att obesitas utvecklas. Föreningens syfte är att vara ett stödjande professionellt nätverk och att främja den kliniska, sociala och vetenskapliga utvecklingen inom området barnobesitas. 

http://barnfetma.barnlakarforeningen.se/

SWEDIABKIDS 

SWEDIABKIDS – barndiabetesregistret – är ett nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomar med diabetes. Det är en fortsättning på det kvalitetsarbete inom barndiabetes som startades i början av 1990-talet av Sektionen för endokrinologi och diabetes inom Svenska Barnläkarföreningen. SWEDIABKIDS beskriver barndiabetesvården ur olika kvalitetsaspekter och belyser bl. a. hur väl vårdprogrammet för barndiabetes följs. Registret beskriver diabetesvårdens resultat i hela landet samt på lokal nivå utifrån olika kvalitetsindikatorer.

https://swediabkids.ndr.nu/

ECOG

ECOG – European Childhood Obesity group – is a pan-European group of professionals dealing with childhood obesity and overweight. ECOG brings together experts from across the board including: paediatricians, psychologists, nutritionists, geneticists, physical activity experts, economists and many more. The group was founded in 1991 and its mission is to help the European community at large to understand fully the health, social, psychological and economic impacts of childhood obesity, and work together to take this growing problem off the menu in Europe.
Obesity e-BOOK utgiven av ECOG http://ebook.ecog-obesity.eu/

http://www.ecog-obesity.eu/

EASO

EASOs mission isto reduce the burden of unhealthy weight. Established in 1986, EASO is a federation of professional membership associations from 32 European countries. It is the voice of the European obesity community, representing scientists, health care practitioners, physicians, public health experts and patients. EASO is in official relations with the World Health Organisation (WHO) Regional Office for Europe and is a founding member of the EU Platform on Diet, Physical Activity and Health.

https://easo.org/

ESPE

ESPE is an international organisation aiming to improve the clinical care of children and adolescents with endocrine conditions, including diabetes, through research and education.

https://www.eurospe.org/