Om BORIS

BORIS, Barnobesitas Registret i Sverige – är ett nationellt kvalitetsregistret där barn och tonåringar med obesitas registreras. BORIS startade 2005 av professor Claude Marcus vid Rikscentrum Barnobesitas, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Det grundläggande syftet med registret är att långsiktigt följa behandling av barnobesitas i landet för att kvalitetssäkra vården. Data som samlas in i registret används även i forskning samt kan användas på en mottagning för att exempelvis förbättra verksamheten och omhändertagandet av patientgruppen.

Vad är BORIS?

BORIS är ett register som används på barnmottagningar, barnkliniker och universitetssjukhus runtom i landet där vårdpersonal som träffar barn och tonåringar med obesitas kan registrera information om patientens hälsa och behandling.

Du bidrar till en bättre vård

Genom att vara med i BORIS bidrar du till att förbättra barnobesitasvården. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. De uppgifter som samlas in används framförallt för att vi långsiktigt ska kunna följa behandling av barnobesitas i landet samt för att kvalitetssäkra och förbättra vården.

Vårt ansvar

Vi ser till att de uppgifter som registreras om patienten är skyddade genom tvåstegsverifiering för vårdpersonal när de loggar in i registret. De uppgifter som finns om ditt barn/dig i registret används endast för att utveckla och säkra kvaliteten på vården för barnobesitas och för forskning. Om uppgifter ska lämnas ut till exempel forskning krävs godkännande från etikprövningsmyndigheten.

Information om deltagande i BORIS

Innan du eller ditt barn registreras i BORIS ska din/barnets vårdgivare ha informerats om vad BORIS är och att dina uppgifter kommer registreras där. Avböjer du deltagande i BORIS påverkar det inte din/barnets fortsatta vård.