Kontaktuppgifter

Har du frågor kring forskning eller datauttag, kontakta ansvarig för Forskning och datauttag.

Ägare av webbplats och registerhållare: Claude Marcus
E-post: claude.marcus@ki.se

Biträdande registerhållare: Pernilla Danielsson Liljeqvist
Sjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
E-post: pernilla.danielsson-liljeqvist@regionstockholm.se

Koordinator och underhåll av webbplats: Louise Lindberg
E-post: louise.lindberg@ki.se 

Forskning och datauttag: Emilia Hagman
E-post: emilia.hagman@ki.se

Information och support
E-post: support@e-boris.se