Statistik

Blodtryck vid nybesök

Tabellen visar andel patienter som har ett registrerat mätvärde för blodtryck vid nybesök samt andelen av dessa som var patologiska (systoliskt blodtryck som tar hänsyn till individens ålder, kön och längd enligt THE FOURTH REPORT, NIH 2005). Tabellen visar nybesök i hela Sverige under de senaste fem åren.


Fasteblodsocker vid nybesök

Tabellen visar andel patienter 9 år eller äldre som har ett registrerat mätvärde för fasteblodsocker vid nybesök samt andelen av dessa som var patologiska (fasteblodsocker >6,1 mmol/L enligt WHOs definition). Tabellen visar nybesök i hela Sverige under de senaste fem åren.


HbA1c vid nybesök

Tabellen visar andel patienter 9 år eller äldre som har ett registrerat mätvärde för HbA1c vid nybesök samt andelen av dessa som var patologiska (HbA1C ≥ 39). Tabellen visar nybesök i hela Sverige under de senaste fem åren.


ALAT vid nybesök

Tabellen visar andelen patienter 9 år eller äldre som har ett registrerat mätvärde för ALAT vid nybesök. Tabellen visar nybesök i hela Sverige under de senaste fem åren


Högkänsligt CRP vid nybesök

Tabellen visar andelen patienter 9 år eller äldre som har ett registrerat mätvärde för högkänsligt CRP vid nybesök. Tabellen visar nybesök i hela Sverige under de senaste fem åren