Datauttag

Här hittar du som forskare information om hur du går tillväga för att ansöka om data från BORIS och vilka bilagor som krävs.

Information datauttag

När vi får in en ansökan om datauttag kontrollerar vi om godkänd etik finns och ger ett skriftligt beslut till beställaren. Ett preliminärt godkännande kan ges under förutsättning att etikprövning godkänns så att sökande inte behöver riskera att först bekosta en etikansökan och sedan riskera att få avslag.

Skicka blankett för forskaruttag tillsammans med bilagor via e-post till: emilia.hagman@ki.se

Obligatoriska bilagor:

  • Ansökan om etikprövning inklusive bilagor
  • Beslut från etikprövningsmyndigheten
  • Projektplan
  • Önskade variabler
  • Om personuppgifter ska behandlas av annan än forskningshuvudmannen så ska ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal ingås och bifogas (t.ex. om forskaren tar hjälp från externa parter för behandling av data).

Dokument datauttag

Information och kostnad för datauttag från BORIS

Blankett för datauttag

Variabellista för datauttag

I den här snabbguiden från Nationella Kvalitetsregister kan du läsa om utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskare