Om barnobestias

Sammanfattning över läget i Sverige och konsekvenser av barnobesitas

Prevalensen av obesitas ökar bland barn och ungdomar i Sverige, en trend som spås stå sig dom kommande 10 åren enligt folkhälsomyndigheten. Förekomsten av övervikt och obesitas ökar med åldern, från 11 procent bland 4-åringar till 31 procent bland unga vuxna (16–29 år). Barn med obesitas utvecklar insulinresistens, blodfettrubbningar och leverpåverkan. Prognosen för barn med obesitas och övervikt avseende möjligheten att utan behandling bli normalviktiga som vuxna är idag dålig; ca 80% av de barn som i 6 – 7-års åldern har övervikt eller obesitas har det fortfarande i sena tonåren.

Tidig obesitasutveckling är allvarlig för den framtida hälsan. Medellivslängden sjunker ju tidigare under vuxenåren som obesitas har detekterats. Vid BMI 45 vid 20 års ålder sjunker den genomsnittliga kvarvarande levnaden med 13 år. Flera studier styrker också att obesitas är en väsentlig faktor för cancerutveckling. Sammanfattningsvis kan man med fog betrakta barn- och ungdomsobesitas som en folksjukdom.

Vaccination SARS-CoV-2

Svenska barnläkarföreningen (BLF) har uppdaterat sina rekommendationer för vilka grupper av barn och ungdomar som bör erbjudas vaccination mot SARS-CoV-2. BLF har tidigare publicerat rekommendationer avseende vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar från 12 års ålder.

Nu finns sedan 25 november 2021 godkänt vaccin från 5 års ålder. BLF har därmed i samråd med våra delföreningar uppdaterat dessa rekommendationer till att nu gälla barn från 5 års ålder: Barnläkarföreningens rekommendationer för vaccination mot Covid-19 för särskilda grupper av barn från 5-års ålder-20211216

ISO BMI 25-40 tabell och kurvor

I samband med dessa rekommendationer, kan BORIS nu hjälpa er att identifiera och få ut listor på de patienter som kan vara aktuella för detta vid er mottagning. Beställningen kostar ingenting. Blankett för beställning