För forskare

Informationen nedan är främst avsedd för forskare som vill veta mer om hur man går tillväga för att få ut data från BORIS att använda i forskning. Här finns även artiklar och avhandlingar baserade på BORIS-data samt pågående forskningsprojekt. I bubblorna nedan klickar du dig vidare till det du söker efter.