Barnobesitas Registret i Sverige

BORIS är ett av världens största och äldsta register för behandling av barnobesitas. BORIS startade 2005 och har över 40 000 registrerade individer. I mer än 40 vetenskapliga publikationer har BORIS bidragit till ökade kunskaper om barnobesitas. 

Registret stöds ekonomiskt av Sveriges Kommuner och Regioner.

Syftet med denna webbplats är att tillhandahålla samlad information om BORIS-registret till deltagande kliniker, forskare samt till familj och patienter.

Sista dag att registrera årsrapports-data för 2022

00Dagar
00Timmar
00Minuter