Sista dagen att rapportera in data i BORIS för att det ska komma med i årsrapporten 2019 är fredagen den 6 mars 2020.

Hej
Inkluderade och avslutade patienter i registret
Antal patienter

Avslutade/avregistrerade
0
0