Barnobesitasregister i Sverige – BORIS

Syftet med denna webbplats är att tillhandahålla samlad information om BORIS-registret, i första hand för deltagande kliniker och sjukhus, i andra hand till allmänheten.

Hej
Inkluderade och avslutade patienter i registret
Antal patienter

Avslutade/avregistrerade
0
0