BORIS-Award

BORIS-Award är en utmärkelse som varje år delas ut i samband med BORIS-dagen. Utmärkelsen lyfter fram en mottagning som gjort något extra för barnobesitasbehandlingen under året. Här är alla vinnare genom tiderna.

2023
Kristianstad barnklinik
Tilldelas barnkliniken i Kristianstad för ”Störst antal barn < 7 år vid nybesök registrerade i BORIS”. Vid barnkliniken i Kristianstad var drygt 1/5 av barnen under sju år vid nybesök perioden juli 2020 till juli 2023.

2022
Varbergs barnmottagning
Tilldelas barnmottagningen i Varberg för ”Årets största andel ett-årsuppföljningar i BORIS.” Det är barn som hade nybesök 2020 och uppföljning under 2021. Varbergs barnmottagning lyckades få 98% av barnen att komma på minst ett återbesök – trots Covid!

2021
Martina Vikthälsa Barnmottagning
”Tilldelas Martina Vikthälsa som lyckats vända trenden för tonåringar!”

2020
Barnkliniken i Östersund
”Tilldelas barnkliniken i Östersund som inte bara fyllt den sista gråa fältet på kartan utan också gjort det på ett fantastiskt sätt!!”

2019
Barnkliniken i Västerås
”Årets största andel årsbesök i BORIS och någon provtagning avseende fasteblodsocker och blodtryck.”

2018
Lerum BUMM
”Årets största andel årsbesök i BORIS.”

2017
Hisingen BUMM
”Årets koll på läget i BORIS.

Specialpris 2017
Annika Jansson
”Årets extraordinära arbetsinsats för BORIS”
Motivering: Annika såg tidigt möjligheterna till bra utdata från nya BORIS. Hon bestämde sig då för att komplettera och ”städa” all Rikscentrums data för att få det så bra som möjligt. I och med detta arbete identifierade hon tidigt fel, buggar och brister som annars hade tagit år för oss att hitta. Vi vill på detta sätt uppmärksamma den ovärderliga hjälp som BORIS fått. Tack!

2016
Skärholmen BUMM
”Årets Gasell i BORIS.”

2015
Barnkliniken Gävle
”För att äntligen fått igång ett behandlingsteam i Gävle – trots hård konkurrens om resurser – och även snabbt kommit igång med registreringsarbetet i BORIS. Genom detta har ni bidragit till att ett tidigare ”vitt hål” på BORIS Sverigekarta nu har försvunnit.”

2014
Eivor Kjellberg, Halmstads Barnklinik

2013
Agneta Karlsson, Alingsås Barnmottagning

2012
Viola Nilsson, Gällivare/Kirunas Barnklinik
Viola Nilsson vid Lapplands barnklinik Gällivare/Kiruna har i ganska ensamt majestät bedrivit vård för barnen med fetma i Norr, lite mot alla odds, med långa avstånd och få kollegor. Viola har registrerat alla enhetens patienter som har blivit många under de fyra år som de varit med i registret. Dessutom har hon lyckas nå siffran 100 % – vilket betyder att alla barn under behandling har blodprover kontrollerade. Engagemanget är stort med deltagande i alla BORIS arrangemang, vilket visar på en vilja att förbättra och förnya vården. Vi vill med detta pris uppmärksamma Violas betydelsefulla insats för barn som lider av fetma.

2011
Anna-Stina Görander, BUMM Viskan i Borås
Runda barn teamet i Viskan utökade sin barnfetmaverksamhet 2008 och de började även registrera sina patienter i BORIS samma år. Sedan dess har de mycket framgångsrikt behandlat och i BORIS registrerat nära 200 patienter med ett stort antal nybesök även under det senaste året. Anna-Stinas stora engagemang visar på en vilja att förbättra barnfetmavården. Vi vill med detta pris uppmärksamma den betydelsefulla insats som Anna-Stina och hela teamet i Viskan gör för barn som lider av fetma

2010
Christina Lindgren, Helsingborgs Barnklinik

2009
Eva Helene Rahn, Örebro Universitetssjukhus

2008
Barbro Lind, Huddinge Barnmottagning
Barbro Lind har trots begränsade resurser framgångsrikt kombinerat BORIS registrering med effektiv barnfetmavård. Barbro är barnsjuksköterska och arbetar vid två olika barnmottagningar i Stockholm. Barbro Lind har ensam registrerat över 130 patienter och hon har upp till tre års uppföljningsdata registrerade. Dessutom visar hennes data på bra behandlingsresultat. Vi vill med detta pris uppmärksamma Barbro Linds betydelsefulla insats för barn som lider av fetma.”