Hur gör jag?

Här hittar ni information om att registrera i BORIS. Från att anmäla ny enhet till hur ni registrerar data på era patienter.

Få behörighet till registret

Är ni en ny enhet som vill börja registrera era patienter i BORIS? Kontakta maja.selin@regionstockholm.se eller pernilla.danielsson-liljeqvist@regionstockholm.se och anmäl ny enhet.

Finns din enhet redan i BORIS men du saknar behörighet till registret? Börja med att kontakta din lokala administratör som skapar ett konto till dig i BORIS-registret. När du fått dina inloggningsuppgifter går du till boris.carmona.se i din webbläsare.

Logga in

Loggningen sker med säker inloggning, dvs antingen med SITHS-kort eller en två-stegs-inloggning.

  • SITHS – Första gången du loggar in måste användarnamn och lösenord anges, detta för att koppla ihop SITHS-kortet med kontot.
  • Två steg: Logga in med användarnamn och lösenord, i nästa steg matar du in en niosiffrig kod. Den skickas som sms eller e-post till de uppgifter som finns i ditt användarkonto. Om du byter kontaktuppgifter måste dessa uppdateras för att inloggningsförfarande ska fungera.

En användare kan tillhöra flera vårdenheter, men kan endast vara inloggad på en enhet i taget. Vid inloggningen får användaren en rullista med de enheter som han/hon tillhör och då kan endast en enhet väljas. Den enhet som är användarens huvudsakliga tillhörighet är förvald.

Steg för steg

Här finner du steg-för-steg instruktioner som visar dig hur du tar dig i BORIS.

Manual steg-för-steg

Testcenter

Testcenter är en plats där du kan registreras fejkade patienter för att testa, demonstrera och lära dig hur plattformen fungerar och är uppbyggd. För att logga in i testcenter, klicka på ”Använd testcenter”. Det ska då stå med röd text ”Du använder testcenter”. Observera att inga riktiga patienter får läggas in i testcenter utan här lägger man in patienter med reservnummer. Gå till ”Ny patient” i menyn till vänster och klicka sedan på ”Lägg till patient med reservnummer”.

Lokal administratör

Lokal administratör
Alla enheter har en lokal administratör. Den lokala administratören har några extra behörigheter och kan bland annat: lägga till användare på sin enhet/sina enheter, ge nya lösenord till enhetens användare och lägga upp projekt som pågår på sin enhet/sina enheter.
Lokal administratör anmäls till maja.selin@regionstockholm.se eller pernilla.danielsson-liljeqvist@regionstockholm.se

Manual lokal administratör

Användare

Här är en komplett manual för hur du registrerar data i BORIS.

Manual användare

Nedan finns även checklistor som omfattar den data som kan registreras i BORIS för en patient efter första besök (checklista nybesök) och efter en årskontroll.

Checklista nybesök
Checklista årskontroll

Lägga upp projekt

Den lokala administratören kan lägga upp lokala projekt som en patient kan kopplas till. Projekten tillhör den egna enheten och kan ses av användare på samma enhet men inte av andra barnmottagningar. I och med att man beskriver och kopplar patienter till dem så kan man följa upp projekten genom att ta ut statistik på patienterna som deltog i ett visst projekt.

Manual – lägga upp projekt

Avregistrera en patient

Nedan finns en checklista som omfattar den information som skall anges i BORIS då en patient avslutat behandlingen vid enheten och skall avregistreras. Beroende på om behandlingen avslutats genom ett planerat avslutande besök eller avbrutits på annat sätt, så skiljer sig registreringen något åt avseende besöksdata.

Checklista avregistrera patient