Vilka uppgifter samlas in?

Vi registrerar uppgifter som behövs för att kunna följa patientens behandling och uppgifter som är viktiga för att utvärdera och säkra vårdens kvalitet. Uppgifter som exempelvis kan komma att samlas in är patientens personnummer, vikt och längd, blodtryck, blodprover som tas vid behov och läkemedel.