Vad är mina rättigheter?

Önskar du att dina uppgifter inte registreras i BORIS påverkar det inte den framtida vård du får på mottagningen. Du har alltid rätt att avbryta registreringen i BORIS. Du har också rätt att få veta vad som finns registrerat om dig och att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. Information om hur du går tillväga för att avbryta registreringen kommer här inom kort.