Barnobesitas Registret i Sverige

BORIS är ett av världens största och äldsta register för behandling av barnobesitas. BORIS startade 2005 och har över 40 000 registrerade individer. I mer än 40 vetenskapliga publikationer har BORIS bidragit till ökade kunskaper om barnobesitas. 

Registret stöds ekonomiskt av Sveriges Kommuner och Regioner.

Syftet med denna webbplats är att tillhandahålla samlad information om BORIS-registret till deltagande kliniker, forskare samt till familj och patienter.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. BORIS åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för de delar som ej uppfyller lagen.

BORIS-DAGEN 7 november 2024

00Dagar
00Timmar
00Minuter