Barnobesitas Registret i Sverige

Det grundläggande syftet med BORIS som startades upp 2005 är att långsiktigt följa behandling av barnobesitas i landet. Vilka behandlingsformer erbjuds och hur är resultaten? Med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister kvalitetssäkras vården lokalt gentemot hur det ser ut i Sverige totalt. Ett annat syfte är att öka kunskapen om vilka behandlingsformer som är bra och vilka som är mindre lämpliga för barn i olika åldrar. En målsättning med registret är också att det ska tillhandahålla enkla arbetsinstrument både för den som drar igång ett behandlingsprojekt, men också för den kliniska verksamheten.

Registret stöds ekonomiskt av Sveriges Kommuner och Regioner.

Syftet med denna webbplats är att tillhandahålla samlad information om BORIS-registret till deltagande kliniker, forskare samt till familj och patienter.

Dagar kvar till julafton

00Dagar
00Timmar
00Minuter