BORIS styrgrupp önskar alla en härlig sommar!

En lag som reglerar tillgängligheten på en webbplats har trätt i kraft i alla EU-länder. I korthet ska en hemsida vara tillgänglig för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. BORIS hemsida är i sin nuvarande utformning inte i linje med alla de nya kraven. Vi är medvetna om detta och arbetar för att ta fram en helt ny hemsida. Målet är att lansera den nya hemsidan under 2021.

Hej
Inkluderade och avslutade patienter i registret
Antal patienter

Avslutade/avregistrerade
0
0