Författarnamn: Maja Selin

Användarenkät 2024 – besvara senast 21 juni

Användarenkät 2024- besvara senast 21 juni Vi vill påminna om att besvara den årliga användarenkäten som nyligen skickades ut via mail. Vi önskar att en representant från er enhet svarar på enkäten. Genom att delta hjälper ni oss i BORIS styrgrupp att få en djupare förståelse för er barnobesitasverksamhet och att driva utvecklingen av BORIS

Användarenkät 2024 – besvara senast 21 juni Läs mer »