Nu finns Öppen data på BORIS-hemsida

De tidigare livefigurerna som fanns under knappen ”onlinedata” har ersatts med det vi kallar Öppen data. På sidan finner ni nu sammanställningar som redovisar täckningsgrad, samt viktiga process- och resultatmått från BORIS-årsrapport 2022.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *