Författararkiv: Louise Lindberg

Planerat driftstopp 10/9

Ett planerat driftstopp kommer att utföras lördag den 10e september, start kl 9 på morgonen.Carmona räknar med ett kortare driftstopp. Som längst till kl 12 men troligtvis mycket kortare. Under tiden som arbetet pågår kommer det inte gå att logga in i BORIS plattform Compos.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19

  Svenska barnläkarföreningen (BLF) har uppdaterat sina rekommendationer för vilka grupper av barn och ungdomar som bör erbjudas vaccination mot SARS-CoV-2.   Tidigare rekommendationer gällde från 16 års ålder. Då vaccin från 12 års ålder nu godkänts har BLF uppdaterat råden utifrån aktuellt kunskapsläge.   BLF rekommenderar i dagsläget (2021-06-22) att barn och ungdomar från 12… Läs mer »

Planerat driftstopp 3/7

  Information om planerat driftstopp   Nu på lördag, den 3 juli, kommer Carmona genomföra ett planerat driftstopp för dataflytt till en bättre driftsmiljö. Detta kommer ge ökad snabbhet och säkrare driftstmiljö.   Under tiden som arbetet pågår kommer det inte gå att logga in på BORIS plattform.  

Nu kan du anmäla dig till årets BORIS-dag

  Nu kan alla BORIS användare anmäla sig till årets BORIS-dag den 21 oktober. Här hittar ni mer information och hur ni anmäler er. Ett detaljerat program mailas ut längre fram.   Årets tema är: Bemötande i vården av barn med fetma!   På grund av osäkerheten kring hur hösten kommer se ut pga Covid… Läs mer »

Ny artikel om förhöjda transaminaser

  Ytterligare en ny artikel baserad på data från BORIS är nu publicerad i BMC Pediatrics. Studien som undersökt förhöjda transaminaser (ALAT) hos nästan 12.000 barn och ungdomar i BORIS fann bland annat att   – Förekomsten av lätt förhöjda nivåer av ALAT var 38% och för markant förhöjda nivåer var förekomsten 11%   –… Läs mer »

BORIS årliga enkät – deadline 25 maj

  BORIS styrgrupp önskar få kunskap om Er barnfetmaverksamhet och om vilka patienter Ni registrerar i BORIS. Vi använder detta i vårt arbete att utveckla BORIS. Svaren sammanställs och presenteras bl.a. på BORIS-dagen.   Den årliga enkäten består av 10 frågor och tar bara några minuter att besvara. Vi ber EN person vid Er enhet… Läs mer »