Kvalitetsindikatorer

Processmått

  • Vid vilken ålder blir barnets fetma identifierad i BORIS och vilken grad av fetma har barnet då, i BMI SDS (standard deviation score)?
  • Vid vilken ålder och grad av fetma remitteras patienten till barnklinik?
  • Har patienten kommit till barnklinik via allmänläkarmottagning?
  • Är skolan och skolhälsovården involverade i behandlingen?
  • Vid vilken ålder och grad av fetma tas prover för att kontroller olika markörer för comorbiditet (t.ex. fasteinsulin, blodfetter, blodtryck)?

Resultatmått

  • Andel barn som under behandlingen uppnår ett BMI som för ålder och kön ligger under gränsen för fetma enligt Cole BMJ 2000
  • Förändring under behandlingstid uttryckt i BMI SDS
  • Förändringar i markörer för comorbiditet
  • Andel barn som avbryter och uteblir från planerad vård