Om enheterna

Vi får ofta frågor från samhället men också andra användare om var det finns obesitasverksamhet men också hur verksamheten ser ut på andra enheter. Frågor som vilken behandling erbjuds? Finns det grupper, lägerverksamhet, samarbete runt fysisk aktivitet med andra instanser? Vilka yrkeskategorier arbetar med denna patientgrupp, sker arbetet i team? Hur många patienter tar Ni emot per år? Krävs det att barnet behandlats på någon annan instans tidigare? Andra krav, BMI gräns osv? Vem kan remittera till Er och vad önskar Ni för information på en remiss?

Här behöver vi Er hjälp! Gör en sammanfattning på max en halv A4 om hur Er obesitasverksamhet ser ut och maila till louise.lindberg@ki.se.

Universitetssjukhus

Karolinska universitetssjukhuset

Barnklinik

Falun barnklinik

Västerås barnklinik

Barnmottagning

Karlskoga barnmottagning

Uppsala barnmottagning

Viskan barnmottagning

Primärvård

Angered primärvård