Kontaktuppgifter

Ägare av webbplats och registerhållare: Claude Marcus
Sjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
E-post: claude.marcus@ki.se

Biträdande registerhållare: Pernilla Danielsson Liljeqvist
Sjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
E-post: pernilla.danielsson-liljeqvist@sll.se

Koordinator: Louise Lindberg
Sjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
E-post: louise.lindberg@ki.se 

Forskning och datauttag: Emilia Hagman
Sjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
E-post: emilia.hagman@ki.se

Underhåll webbplats : Monika Grzeskowiak
Sjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
E-post: monika.grzeskowiak@ki.se