För familj

HOBS – Hälsa oberoende av storlek

HOBS är en ideell organisation som jobbar med hälsofrågor som rör övervikt och fetma. De fokuserar på att utifrån var och ens individuella förutsättningar skapa en sund och positiv syn på hälsa. Verksamheten har funnits sedan 1995 och är partipolitiskt och religiöst obunden. HOBS hemsida riktar sig till alla med intresse för hållbar hälsa, såväl privatpersoner som yrkesverksamma.

Besök hemsida: http://www.hobs.se/