2017

BORIS resultat 2016 – Pernilla Danielsson-Liljeqvist och Claude Marcus

Förhöjt fasteglukos – Emilia Hagman

Kan ny teknik effektivisera fetmabehandling – Claude Marcus

Vilka resurser krävs för att behandla barnfetma?
– Vision av en barnfetmamottagning – Christina Lindgren
– Fetmavård på universitetskliniken – Annika Jansson

BORIS Award vinnare 2017


Barnmottagningen Hisingen
”Årets koll på läget i BORIS

Motivering: BUMM Hisingen har 121 rapporterade nybesök under 2016. Både åldern och grad av fetma vid nybesök sjunker! Det finns både fasteglukos och blodtryck registrerat på 81% av patienterna! Vi vill med detta pris uppmärksamma den betydelsefulla insats som teamet på mottagningen gör för barn med fetma.

Specialpris 2017


Annika Janson, Rikscentrum Barnobesitas, Karolinska Universitetssjukhuset
”Årets extraordinära arbetsinsats för BORIS”

Motivering: Annika såg tidigt möjligheterna till bra utdata från nya BORIS. Hon bestämde sig då för att komplettera och ”städa” all Rikscentrums data för att få det så bra som möjligt. I och med detta arbete identifierade hon tidigt fel, buggar och brister som annars hade tagit år för oss att hitta. Vi vill på detta sätt uppmärksamma den ovärderliga hjälp som BORIS fått. Tack!