Author Archives: Pernilla Danielsson-Liljeqvist

Utbildning-Barnfetma

Karolinska Institutet ger varje år en kurs i barnfetma och anmälan för vårterminen 2021 är nu öppen. Kursen ger en bred kunskapsgrund i ämnet barnfetma och belyser många viktiga epidemiologiska aspekter och orsaker till barnfetma. Allt från genetik till psykosociala belastningsfaktorer, följder av barnfetma med fokus på somatisk sjuklighet med mekanismer, utredning och behandling. Mer… Read More »

Grundutbildning i BORIS plattform

Vi ser över möjligheterna till att erbjuda pass i datasal – Praktiskt genomgång av plattformen, hur man registrerar data och vikten av bra rutiner för att underlätta registreringsarbetet. Vi ser också över möjligheten till att genomföra utbildningen digitalt. Vi behöver veta om det finns intresse av utbildningen, om ni vill genomföra den fysiskt hos oss, eller… Read More »

BORIS-dagen blir digital 2020

BORIS-dagen kommer i år att genomföras i digital form. Det kommer att bli en halvdags session, på förmiddagen, torsdagen den 15/10. Vi hoppas att det ger många av er möjlighet att delta.  Ni kommer att få mer utförlig information om plattform, inloggningsuppgifter och tider. Om du är intresserad av grundutbildning i registret vänligen se separat… Read More »

Ny artikel i PLOS Medicine

I mars publicerade vi en artikel i PLOS Medicine där vi studerat risk för tidig död hos drygt 7,000 unga vuxna som hade fetma i barndomen jämfört med fler än 34,000 matchade kontroller från normalpopulationen. Vi fann bland annat att de som hade fetma i barndomen hade tre gånger så hög risk att dö i tidig… Read More »

Kontakt systemsupport

Om du behöver hjälp eller har frågor om BORIS registrering kan du kontakta Monika Grzeskowiak, e-post: monika.grzeskowiak@ki.se tel:076-0515511