3 december, 2021
Sista dagen att rapportera in data för 2021 årsrapport är 4 mars

Sista dagen att rapportera in retrospektiv data som ska komma med i årsrapporten 2021, är fredag den 4 mars 2022.