29 juni, 2021
Rekommendationer för vaccination mot covid-19

 

Svenska barnläkarföreningen (BLF) har uppdaterat sina rekommendationer för vilka grupper av barn och ungdomar som bör erbjudas vaccination mot SARS-CoV-2.

 

Tidigare rekommendationer gällde från 16 års ålder. Då vaccin från 12 års ålder nu godkänts har BLF uppdaterat råden utifrån aktuellt kunskapsläge.

 

BLF rekommenderar i dagsläget (2021-06-22) att barn och ungdomar från 12 års ålder med extrem fetma med åldersjusterat iso-BMI > 40 ska erbjudas vaccin. 

 

I samband med dessa rekommendationer, kan BORIS nu hjälpa er att identifiera och få ut listor på de patienter som kan vara aktuella för detta vid er mottagning. Fyll i det här formuläret för att beställa. Maila sedan till emilia.hagman@ki.se. Beställningen kostar ingenting.

 

Här kan ni läsa mer om BLFs rekommendationer.

 

Ny information och material läggs ut löpande på BORIS hemsida under fliken Barnfetma – Vaccination SARS-CoV-2