7 juni, 2021
Tack till alla enheter som svarade på enkäten

 

 

Tack till alla enheter som svarade på BORIS årliga enkät. En sammanfattning av resultaten presenteras i samband med BORIS-dagen den 21 oktober.