15 mars, 2021
Ny artikel i BMJ Open

 

En rykande färsk artikel har precis publicerats i BMJ Open där vi studerat sannolikheten att ta studenten hos drygt 4000 unga vuxna som hade fetma i barndomen jämfört med fler än 18,000 matchade kontroller från normalpopulationen. Vi fann bland annat

 

– att knappt 57% av de som hade fetma i barndomen tog studenten jämfört med över 74% i jämförelsegruppen oavsett kända riskfaktorer såsom socioekonomi, ADHD, depression och etnicite

 

– att de som växt upp i ett hushåll med hög socioekonomi hade fem gånger högre sannolikhet att ta studenten jämfört med de som växt upp i låg socioekonomi

 

– att unga vuxna som gick ner 0.25 BMI SDS eller mer i barndomen hade en högre sannolikhet att ta studenten

 

Länk till artikeln: https://bmjopen.bmj.com/content/11/3/e040432