19 januari, 2021
BORIS hemsida förnyas för att följa tillgänglighetsdirektivet

En lag som reglerar tillgängligheten på en webbplats har trätt i kraft i alla EU-länder och omfattar hela offentliga sektorn. BORIS hemsida är i sin nuvarande utformning inte i linje med alla de nya kraven. I korthet är målet att hemsidan ska vara tillgänglig för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Vi är medvetna om detta och arbetar för att ta fram en helt ny hemsida som följer det så kallade tillgänglighetsdirektivet. Målet är att lansera den nya hemsidan under 2021.