3 september, 2020
Grundutbildning i BORIS plattform

Vi ser över möjligheterna till att erbjuda pass i datasal – Praktiskt genomgång av plattformen, hur man registrerar data och vikten av bra rutiner för att underlätta registreringsarbetet.
Vi ser också över möjligheten till att genomföra utbildningen digitalt.
Vi behöver veta om det finns intresse av utbildningen, om ni vill genomföra den fysiskt hos oss, eller om ni föredrar att genomföra utbildningen digitalt.
Vänligen skicka din intresseanmälan så snart som möjligt till:
monika.grzeskowiak@ki.se