3 september, 2018
Förlängd svarstid för BORIS årliga enkät – deadline 7/9

BORIS styrgrupp önskar få kunskap om Er barnfetmaverksamhet och om vilka patienter som Ni registrerar i BORIS. Vi använder detta i vårt arbete att utveckla BORIS. Svaren sammanställs och presenteras bl.a. på BORIS-dagen.

 

De 10 frågorna tar bara ett par minuter att besvara. Vi ber EN person vid Er enhet besvara enkäten senast fredag den 7 september. Ni hittar länken i det sommarbrev som skickades ut i juni. Om ni inte har fått den kontakta louise.lindberg@ki.se för att få länken.