31 maj, 2018
Hantering av patienter med skyddad identitet

I linje med kvalitetsregistercentrum QRCs riktlinjer har BORIS som regel att patienter med skyddade personuppgifter inte skrivs in i registret. Har ni i dagsläget registrerade patienter med skyddad identitet ber vi er avregistrera dessa patienter (ni behöver inte radera all data). Det är heller inte säkert att registrera dessa patienter med reservnummer då det kan gå att koppla samlad information om t.ex. ålder, etnicitet och behandlande enhet till individen med skyddad identitet.


Vi vill understryka att detta inte beror på att BORIS är osäkert på något sätt. Snarare har det med nya plattformen blivit än mer säkrare än tidigare, men då barn med skyddad identitet är extra utsatta är det viktigt att alla följer detta.