Inaktiva enheter

En enhet kan bli inaktiv av flera anledningar; den kan ha stängts ner eller slagits samman med annan enhet, alternativt aldrig påbörjat registrering eller slutat registrera, definierat som mer än fem år utan registrerade data. Det vill säga:

  1. Har enheten någon gång anmälts som inaktiv måste den låsas upp av administratör.
  2. Om ingen aktivitet skett på mer än 5 år ses er enhet som inaktiv och måste låsas upp av administratör.

För att låsa upp en enhet kontakta louise.lindberg@ki.se