Kontaktuppgifter

Ägare av webbplats och registerhållare: Claude Marcus

Sjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
E-post: claude.marcus@ki.se

Underhåll webbplats: Pernilla Danielsson Liljeqvist
Sjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
E-post: pernilla.danielsson-liljeqvist@sll.se
Telefon: 08-585 874 23

Underhåll webbplats: Louise Lindberg
Sjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
E-post: louise.lindberg@ki.se
Telefon: 08-585 858 13