För familj

Sundare barn http://www.sundarebarn.se/
Sundare barn har erbjudit information och utbildning för föräldrar till barn med övervikt i samarbete med sjukvården. All information är baserad på sjukvårdens rekommendationer så att vi föräldrar har kunnat känna oss säkra i att vi hjälper våra barn på rätt sätt till ett mer hälsosamt liv. Verksamheten lades ner i november 2015 men hemsidan med dess tips, intervjuer och råd lever kvar med stöd från Svensk Barnfetmaförening. Tack!