Vaccination SARS-CoV-2

Svenska barnläkarföreningen (BLF) har uppdaterat sina rekommendationer för vilka grupper av barn och ungdomar som bör erbjudas vaccination mot SARS-CoV-2.

Tidigare rekommendationer gällde från 16 års ålder. Då vaccin från 12 års ålder nu godkänts har BLF uppdaterat råden utifrån aktuellt kunskapsläge.

BLF rekommenderar i dagsläget (2021-06-22) att barn och ungdomar från 12 års ålder med extrem fetma med åldersjusterat iso-BMI > 40 ska erbjudas vaccin. 

I samband med dessa rekommendationer, kan BORIS nu hjälpa er att identifiera och få ut listor på de patienter som kan vara aktuella för detta vid er mottagning. Beställningen kostar ingenting.

 

Dokument och material

Barnläkarföreningens rekommendationer

Blankett för beställning av lista med patienter med iso-BMI > 40

ISO BMI 25-40 tabeller och kurvor