Vaccination SARS-CoV-2

Svenska barnläkarföreningen (BLF) har uppdaterat sina rekommendationer för vilka grupper av barn och ungdomar som bör erbjudas vaccination mot SARS-CoV-2.

BLF har tidigare publicerat rekommendationer avseende vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar från 12 års ålder.

Nu finns sedan 25 november 2021 godkänt vaccin från 5 års ålder. BLF har därmed i samråd med våra delföreningar uppdaterat dessa rekommendationer till att nu gälla barn från 5 års ålder:

Barnläkarföreningens rekommendationer för vaccination mot Covid-19 för särskilda grupper av barn från 5-års ålder-20211216

ISO BMI 25-40 tabell och kurvor

I samband med dessa rekommendationer, kan BORIS nu hjälpa er att identifiera och få ut listor på de patienter som kan vara aktuella för detta vid er mottagning. Beställningen kostar ingenting.

Blankett för beställning av lista med patienter med iso-BMI > 40