Boris  
BarnObesitasRegister i Sverige
Boris
      Hem
      Registret
      Barnfetma
         Om barnfetma
         Definitioner och mått
      Nyheter
      Kontaktuppgifter

Barnfetma

Fetma ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Ca 20 - 25% av ungdomar i 10-årsåldern i Sverige är överviktiga och drygt 3% lider av sjukdomen fetma. Barn med fetma utvecklar insulinresistens, blodfettrubbningar och leverpåverkan. Prognosen för barn med fetma och övervikt avseende möjligheten att utan behandling bli normalviktiga som vuxna är idag dålig; ca 80% av de barn som i 6 - 7-årsåldern är överviktiga eller lider av fetma är fortfarande överviktiga eller feta i de sena tonåren.

Tidig fetmautveckling är allvarlig för den framtida hälsan. Medellivslängden sjunker ju tidigare under vuxenåren som fetman har detekterats. Vid BMI 45 vid 20 års ålder sjunker den genomsnittliga kvarvarande levnaden med 13 år. Flera studier styrker också att fetma är en väsentlig faktor för cancerutveckling. Sammanfattningsvis kan man med fog betrakta barn- och ungdomsfetma som en ny folksjukdom.

Logga in
 

Här loggar du in till registret.


AnvändarID  
Lösenord  
   

Saknar du inloggningsuppgifter ber vi Dig kontakta oss via e-post. För mer information se Komma igång.

 
  © Utvecklad av Pharma Consulting Group AB 2006. Senast uppdaterad 2006-09-08