18 januari, 2022
Barn från 5 års ålder med ”Extrem fetma med åldersjusterat iso-BMI > 40” skall nu kallas för vaccination mot Covid-19

Barnläkarföreningen har tidigare publicerat rekommendationer avseende vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar från 12 års ålder.

Nu finns sedan 25 november 2021 godkänt vaccin från 5 års ålder. BLF har därmed i samråd med våra delföreningar uppdaterat dessa rekommendationer till att nu gälla barn från 5 års ålder.

http://www.e-boris.se/barnfetma/vaccination-sars-cov-2/