11 juni, 2021
Ny artikel om förhöjda transaminaser

 

Ytterligare en ny artikel baserad på data från BORIS är nu publicerad i BMC Pediatrics. Studien som undersökt förhöjda transaminaser (ALAT) hos nästan 12.000 barn och ungdomar i BORIS fann bland annat att

 

– Förekomsten av lätt förhöjda nivåer av ALAT var 38% och för markant förhöjda nivåer var förekomsten 11%

 

– Risken för förhöjda nivåer av ALAT ökade exponentiellt med åldern bland pojkar, men inte bland flickor

 

– Risken för förhöjda nivåer av ALAT ökade med högre grad av fetma

 

– Barn som hade andra fetmarelaterade konsekvenser så som rubbade blodfetter och förhöjt fasteblodsocker hade även hade även högre risk för förhöjda nivåer av ALAT

 

 

Länk till artikeln hittar ni här