27 mars, 2020
Ny artikel i PLOS Medicine

I mars publicerade vi en artikel i PLOS Medicine där vi studerat risk för tidig död hos drygt 7,000 unga vuxna som hade fetma i barndomen jämfört med fler än 34,000 matchade kontroller från normalpopulationen. Vi fann bland annat

  • att de som hade fetma i barndomen hade tre gånger så hög risk att dö i tidig vuxen ålder jämfört med personer som inte hade fetma i barndomen
  • att de med som hade fetma i barndomen dog i högre uträckning av både självmord och av somatiska sjukdomar, varav drygt en fjärdedel var relaterade till fetma
  • Vi såg dock ingen högre risk för dödsfall på grund av olyckor eller brott

Länk till artikeln: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003078