26 juni, 2019
Planerad uppdatering av teknik på BORIS plattform den 28 juni

 

På fredag eftermiddag den 28 juni kommer en nödvändig justering att genomföras av den teknik som används för att generera graferna i patientvyn. Efter justeringen kommer innehållet i översikterna (graf på vikt/BMI SDS, blodtryck samt fasteglukos) att vara detsamma med en liten justering i utseendet.

 

Under själva uppdateringen kan graferna se konstiga ut. Handpåläggning och justering av vissa grafer kan även komma att behöva ske efter publiceringen men allt ska vara klart inom 24h.

 

Vi hoppas ni har överseende med detta under den berörda perioden.