28 maj, 2019
Dags att svara på BORIS årliga enkät – deadline 3 juni

 

BORIS styrgrupp önskar få kunskap om Er barnfetmaverksamhet och om vilka patienter som Ni registrerar i BORIS. Vi använder detta i vårt arbete att utveckla BORIS. Svaren sammanställs och presenteras bl.a. på BORIS-dagen.

 

De 10 frågorna tar bara några minuter att besvara. Vi ber EN person vid Er enhet besvara enkäten senast måndag den 3 juni. Länken till enkäten har skickats ut i ett e-mail. Om ni inte har fått det kontakta louise.lindberg@ki.se för att få länken.